Velkommen til Holmen Senterbibliotek

Biblioteket-dame-leser
Biblioteket-barn-leser
Egen barneavdeling, lesekrok og PC-avdeling finner du nå i Holmen Senterbiblioteks nye lokaler i 4. etasje
Bibliotektet-bokhylle
Holmen Senterbibliotek har godt over 10.000 boktitler tilgjengelig

Holmen Senterbibliotek er et privatdrevet bibliotek - så vidt vi vet landets eneste.

Starten var beskjeden. Da Asker kommune la ned filialen på Holmen tidlig på 2000-tallet, startet frivillige innsamling av brukte bøker, og opprettet bokutlån i et ledig lokale på Holmensenteret. Ildsjelen bak det hele var Birgit Støen, vel kjent innen musikklivet i Asker, musikkpedagog og daglig leder av Håkavika musikkskole. Da et større og mer praktisk lokale med flott utsikt over Holmenbukten ble ledig, flyttet biblioteket dit, og har siden holdt til der helt til i sommer, da Asker Innbyggertorg overtok lokalene.

Nye lokaler i 4. etasje

Høsten 2020 flyttet biblioteket litt lengre inn i gangen i 4. etasje, og har fått et litt mindre, men hensiktsmessig lokale. Alle som jobber her, 15 faste og 7 «ringevakter» eller tilkallingsvakter, er her på frivillig basis. Et styre på 6 personer forestår den daglige driften, med god hjelp fra senterleder på stedet.

Biblioteket har godt over 2000 registrerte lånere og ca 10.000 boktitler tilgjengelig.

Bokgaver- dvs nyere bøker - mottas fortsatt, men det kjøpes inn ca 40 nye bøker i løpet av året. Sponsor er Holmen Senter, samt inntekt fra et bruktbokmarked inne i biblioteklokalet, tilgjengelig i åpningstiden.

I og med at dette ikke er et offentlig bibliotek, må man registrere seg som låner og få et eget bibliotekkort. Åpningstiden er hverdager 11.00 – 16.00, lørdager 11.00 – 14.00.

Trivelig møtested

Holmen Senterbibliotek har egen barneavdeling, lesekrok og en PC-avdeling, hvor man kan ta med sin egen laptop og sitte og jobbe. Dette er noe av det som kan tilbys, foruten en rikholdig samling skjønnlitteratur, fag- og lydbøker.

Gode tilbakemeldinger fra lånere som er glade for at dette biblioteket finnes i nærområdet vitner om at behovet er der. Her er en trivelig arbeidsplass og et positivt møtested for folk, også utenom Asker.

Vi håpet er at enda flere vil finne veien til Holmen Senterbiblioteks nyoppussede lokaler i 4. etasje på Holmen Senter. Velkommen!