Miljø og samfunnsansvar

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten re sertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Holmen Senter ble Miljøfyrtårnsertifisert første gang i 2009.

Flere butikker på Holmen Senter tilfredsstiller kravene knyttet til Miljøfyrtårn.

Miljøbevissthet - Energi, avfall, internt, eksternt

Nye ventilasjonsanlegg med meget god varmegjenvinning, samt nytt kjøleanlegg har allerede gitt store besparelser.

I hovedsak er det nå LED-belysning. SD-anlegget har ny funksjon for tidsstyring av lys, i tillegg til bevegelsessensorer som begrenser lystiden i kjøpesenteret. Ytterligere store investeringer er budsjettert.

Energinet registrerer avfallsmengder, sorteringsgrad og type avfall. Dette øker fokus på kildesortering, og gjør det enkelt å agere. Senteret samarbeider tett med Franzefoss og Evotek i forhold til avfallshåndteringen.

Breeam-In-Use

Det er gjort en enorm oppgave for å bli Breeam-in-Use sertifisert, og arbeidet vil fortsette. Senteret har tilrettelagt for sykkelparkering og kjøper miljømerket papir både innenfor renovasjon og i markedsføringen. Ved likeverdige tilbud, foretrekkes kortreist og / eller miljøsertifiserte bedrifter.

Senteret har 16 fraksjoner og godt merket system på oversiktlig og ryddig avfallsrom. Gjennom Energinett er det enkelt å følge opp kildesortering, og enkelt å se hvor det skal ageres. Varsling med sms til driftspersonell når restavfallskomprimator er full.

Holmen Senter støtter den lokale idretten

Var det ikke for lokale krefter, ildsjeler så vel som talenter, ville idretten være fattig. For de minste barna står leken i sentrum.

Holmen Senter samarbeider med barne- og breddeidretten:

  • Holmen IF: fotball, håndall og langrenn
  • Holmen Tennis
  • Holmen Hockey
  • Asker Turn
  • Asker Svømmeklubb
  • Art Musikal & Danseskole
  • Holmen Idrettspark