Parkering

På Holmen Senter er det enkelt å finne parkeringsplass. Vi har 842 parkeringsplasser lett tilgjengelig og et utvalg ladepunkt til elbil.

Parkering

Antall parkeringsplasser: 842

Ladepunkter for elbil

Vi har 2 hurtigladere fra Grønn Kontakt med kapasitet på 50KW. For å bruke disse må du betale en avgift, enten med SMS eller brikke fra Grønn Kontakt.

I parkeringshuset har vi til sammen 10 ladepunkter med kapasitet på 3KW: 4 stk i 2. etasje og 6 stk i 4. etasje. Disse er gratis å bruke.