Parkering

På Holmen Senter er det gratis parkering, og enkelt å finne parkeringsplass blant våre 750 plasser. Vi har mange ladepunkt til elbil, også hurtigladere.

Gratis parkering i 4 timer i senterets åpningstid

Til sammen har vi over 750 P-plasser i parkeringshuset og på torvet i Holmen Senter Vogellund, samt i Holmen Senter Holmengata.

Parkeringen er gratis i 4 timer i senterets åpningstid. Du trenger ingen lapp og ingen app. :-)

På torvet er det gratis parkering i 1 time.

12 ladepunkter for elbil mot avgift

På torvet har vi 2 hurtigladere fra Mer med kapasitet på 50KW.

I parkeringshuset har vi til sammen 10 ladepunkter fra Charge med kapasitet på 3KW. Disse finner du i 2. og 4. etasje.